Wie zijn wij

Oprichting

Het gemengde zangkoor "Het Hagenkoor" uit Almelo werd op 26 januari 1983 opgericht door wijlen gemeenteraadslid Arie ten Hoopen en wijlen wethouder Gerrit Stuivenberg.

Motivatie en doelstelling

De motivatie hierachter was om mensen, die door het sluiten van de meeste textielfabrieken in Almelo zonder werk waren komen te zitten, een deel van hun leven een zinvolle invulling te geven. De doelstelling, "de beoefening door de leden van koorzang als vrijetijdsbesteding", is tot op de dag van vandaag onveranderd gebleven. Dat die doelstelling juist was bleek al gauw toen het koor in korte tijd uitgroeide tot een gemengd koor met 160 leden.

Hagen

Naam van het koor

Het Hagenkoor dankt haar naam aan de voormalige schouwburg "De Hagen", die aan het gelijknamige riviertje lag in de binnenstad van Almelo. Oorspronkelijk vonden daar op de maandagmiddag de repetities plaats. Deze middag is nog steeds van 13.45 - 16.00 uur de vaste repetitiemiddag, alleen is door omstandigheden van locatie gewisseld.

Locatie

Tegenwoordig oefent het koor in de Tuinzaal van Hof 88, een centrum voor diverse vormen van cultuur. De Tuinzaal voldoet uitstekend aan alle moderne eisen, heeft een goede akoestiek en biedt voldoende ruimte aan het op dit ogenblik 70 leden tellende gemengde koor.

Muzikale leiding, repertoire en concerten

Diverse dirigenten hebben het koor gebracht waar het nu staat. Sinds februari 2007 staat het Hagenkoor onder de vakkundige leiding van Erwin Strikker. Hij heeft het dirigentstokje overgenomen van Willem Jan van Asselt, die bijna 10 jaar het Hagenkoor heeft geleid. Het repertoire bestaat uit een diversiteit van licht klassieke muziek tot musicals en prettig in het gehoor liggende nummers. De wekelijkse zangrepetities zijn niet zonder resultaat gebleven. Met haar repertoire van populaire koor- en musicalmelodieŽn is het koor een graag geziene gast in de schouwburg, in diverse verzorgings- en verpleegtehuizen en op speciale evenementen. Met genoegen wordt teruggekeken op concerten met o.a.. de bekende baritons Marco Bakker en Ernst DaniŽl Smid. Goede recensies zijn verder te lezen over de concerten met het "Deep River Quartet", het duo Saskia en Serge, de militaire "Johan Willem Frisokapel", het "Almelo's Stedelijk Orkest", harmonie "De Eendracht", de "Twentsche Politiekapel" en het orkest van Freddy Golden met zang van zijn vrouw Helen. Tijdens het 25-jarig jubileumconcert in 2008 vond een zeer geslaagd optreden plaats met medewerking van Anita Meyer. Tot dusver heeft het Hagenkoor viermaal haar medewerking verleend aan een succesvol grensoverschrijdend Euregioconcert.