Informatie

Bestuur:

Voorzitter en PR Sipke Dronkers
Secretaris Miny Grobben ?
Penningmeester Wil Linning ?
Bibliothecaris Gerard Braamhaar ?
Bestuurslid Astrid Weller ?

Ereleden

Jenny Stuivenberg en Lucy Legebeke

Emailadres voor optredens:

De koorleden worden geregeld per mail of het publicatiebord op de hoogte gehouden van het jaarprogramma, de muziekkeuze, het traditionele concert voor de donateurs en andere wetenswaardigheden.

De contributie voor koorleden bedraagt € 9,00 per maand, voor echtparen € 15,00 per maand.

Vanaf € 7,00 per jaar (echtparen € 10,00) is men donateur van het Hagenkoor.

Donateurs van het koor worden per mail op de hoogte gehouden van concerten en het traditionele donateursconcert in de kapel van theater Hof 88.

Het Hagenkoor Markgravenweg 27a 7603 NP Almelo

IBAN nummer NL05 INGB 0002 468968

Het Hagenkoor is aangesloten bij de Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen Nederland.

?